Status

de kindercirkel

2

De Kindercirkel is ontstaan omdat wij binnen Bergen behoefte hadden aan korte lijnen tussen verschillende disciplines werkzaam in de eerste lijn met kinderen. Actief samenwerken, weten wat iemand kan en hoe iemand werkt heeft al verschillende keren vruchten afgeworpen.

Om dit succes te delen en om het belang van samenwerken met anderen te delen, organiseren wij een open middag op dinsdag 6 oktober a.s. om 16.00 uur.

Het doel van deze middag is om verdere verbindingen te leggen tussen ouders, onderwijs, gezondheidszorg en de gemeente door mensen die in deze sectoren werken bij elkaar te brengen. Hiervoor nodigen wij u dan ook graag uit.

Om het gesprek alvast op gang te brengen hebben wij twee sprekers uitgenodigd. Jan Mesu, wethouder van onder andere Jeugd en Onderwijs bij Gemeente Bergen, komt vertellen wat de gemeente voor scholen en ouders kan betekenen. Astrid Ottenheym, directeur Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Noord Kennemerland, komt vertellen over Passend Onderwijs.

Noteert u het alvast in uw agenda? Dinsdag 6 oktober, J.M. Graadt van Roggenweg 2 in Bergen. Na de sprekers is er uiteraard gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan onder het genot van een hapje en een drankje.

Wij hopen u op 6 oktober te kunnen begroeten!